consumerism

Dec 21, 2018

Ses nommer nipper aanlyn geskenkidees

Hoekom ek ‘n lysie  van nommer nipper geskenkidees moes maak Ek is altyd laat. Ek besef dis erg. Dis verskriklik. Dit wys vir ander jy respekteer nie hulle tyd nie. Dit maak jou man kwaad. Dit maak dat jy altyd […]
Oct 28, 2018

Ons maak self huis skoon, en dis nie vir sissies nie

Martin en ek en ons drie kinders maak self ons huis skoon. Ons het nie hulp nie. ‘n Dekade gelede sou dit baie vreemd gewees het vir ‘n middelklas wit familie om self in die huis te werk. Ek het […]
Nov 29, 2017

All the stuff we gather

On Saturday we will celebrate one year in our new home. I chatted in this post about how we arrived in Pretoria with precious few possessions. And how rapidly we managed to change that situation. Without even trying. Here are some […]